Riggirozzi, Pia, Universidad de Southampton, Reino Unido., Reino Unido