(1)
Levine Bawden, F. ¿Economía O economía política?. REI 1979, 12, p. 231-246.