(1)
González Andreu, N. El MAPA En El Mapa Cultural. ANUC 2023.