(1)
Castillo Vega, A. Democracia, participación Y Feminismo. ANUC 2016, pp. 173-181.